PERSOONLIJKE GEGEVENS – WAT IS HET?

Persoonlijke gegevens hebben betrekking op een levend persoon die aan de hand van die gegevens kan worden geïdentificeerd. Identificatie kan geschieden door de informatie alleen of in samenhang met andere informatie waarover de verantwoordelijke beschikt of die waarschijnlijk in het bezit komt. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”).

WIE ZIJN WIJ?

E-SIM Middelburg
Podium 27
4337 WV Middelburg
+31 (0)118 22 77 22
Info@e-simmiddelburg.nl

KVK nr: 83714588

Deze en andere websites van E-SIM Middelburg maken samen met onze merchandise shop(s), ticket boeking site(s) app(s) en social kanalen onderdeel uit van onze digitale producten.

E-SIM Middelburg is de bovenliggende gegevenscontroller. Dit betekent dat E-SIM Middelburg beslist hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Door gebruik te maken van onze Digitale producten ga je akkoord met de voorwaarden uit deze Privacy Statement. Je hebt keuzes met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen. Er zal steeds gevraagd worden om toestemming en dat kun je weigeren. Wanneer dergelijke informatie nodig is om een dienst of product te bieden, kan die dienst of die functie als gevolg hiervan worden beperk zonder de toestemming.

HOE VERWERKEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

E-SIM Middelburg voldoet aan haar verplichtingen onder de “GDPR” door persoonlijke gegevens bij te werken; door het veilig op te slaan en te vernietigen; door geen onnodige gegevens te verzamelen of te behouden; door persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking en door ervoor te zorgen dat passende technische maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

E-SIM Middelburg werkt voor bovenstaand samen met (technische) partners met wie E-SIM Middelburg een Verwerkersovereenkomst sluit. Deze partijen staan verderop genoemd.

PRIOR SYSTEMS EN TOOL

Om je persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken en opslaan, gebruiken wij deze partners en systemen;

• Google Analytics
• Facebook connect & Instagram
• WordPress voor het management van onze website(s)
• Mollie (Payments van Tickets)

E-SIM Middelburg VERWERKT PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN ONDERSTAANDE DOELMATIGHEID

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende toepassingen of doelen;
– om je een ticket voor deelname te kunnen geven op onze locatie(s)
– om contact met je op te kunnen nemen over speciale aanbiedingen, events, op de hoogte te houden van nieuws of het kunnen toesturen van prijzen of merchandise
– om je passende suggesties te kunnen doen bij jouw interesses
– om je (race)naam te tonen op de schermen en scoreborden
– om je telefonisch te kunnen informeren over last-minute wijzigingen van een boeking

Hiervoor houden we ons aan de GDPR-regelgeving waarbij doelmatigheid van persoonsgegevens centraal staat. E-Sim Middelburg zal enkel gegevens vragen als deze met een inzetbaar doel nodig zijn. Door akkoord te gaan met onze optin vragen we je daarom minimaal om;

– Voornaam
– Achternaam
– Geboortedatum
– Adres en woonplaats
– E-mail adres
– Telefoonnummer

Middels bijvoorbeeld acties kan E-SIM Middelburg segmenten aan je profiel toevoegen. Bij de aankoop van een ticket zal dat bijvoorbeeld je betaalgegevens betreffen, bij merchandise kan het om een shirtmaat gaan. Dit kan cross-platform gebeuren.

HOELANG WORDEN JE PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

E-SIM Middelburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig. Daarbij kijken we naar de doelen waarvoor je gegevens zijn verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 24 maanden na je laatste interactie of contactmoment met E-SIM Middelburg op één van haar touchpoints, of zolang wettelijke voorschriften het bewaren van je gegevens rechtvaardigen.

ALGEMEEN

Via my privacy onderaan de pagina kun je beroep doen op de uitoefening van je rechten onder GDPR als inzage, correctie en verwijdering van je gegevens. Voor een nieuwsbrief kun je je uitschrijven via de laatste ontvangen nieuwsbrief. Onze huisregels die we hanteren voor een bezoek aan onze locatie(s) tref je in onze footer aan.

Persoonsgegevens bij sollicitatie bewaard E-SIM Middelburg tot maximaal 24 maanden na het invullen van een vacature. Dit om je eventueel te informeren over nieuwe vacatures.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

E-SIM Middelburg verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Via aparte optins kun je toestemming geven aan derden om je gegevens op te slaan.

E-SIM Middelburg maakt gebruik van diverse methodes voor targetting waardoor E-SIM Middelburg jou aanbiedingen kan doen of kan informeren, mogelijk met een partner maar altijd direct uit naam van E-SIM Middelburg.

ANALYTICS

E-SIM Middelburg maakt gebruik van diverse tools. Zo kunnen er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen om zo een optimale gebruikerservaring te geven. Met deze data krijgt Racesquare Holding BV inzicht in het gebruik van de site(s) en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website(s). De informatie wordt opgeslagen op servers in Frankfurt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe

Binnen de regels die GDPR voorziet heeft E-SIM Middelburg Verwerkersovereenkomsten met de verwerkers om security en zorgzaam handelen maximaal te borgen. Bij vraag van Autoriteit Persoonsgegeven zal E-SIM Middelburg dit register ook ter inzage aanbieden.

Middels sharing naar Social Media kiest bezoeker er in meest voorkomende gevallen zelf voor dat data overgaat naar het gekozen platform als Facebook of Instagram. E-SIM Middelburg heeft hier geen invloed op. Wel wijst E-SIM Middelburg erop dat bij het delen op Social Media of anders, de gebruiker mogelijk beeldrechten en privacy van personen schendt die onbedoeld of ongevraagd gepubliceerd worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die de content deelt, nimmer onder die van E-SIM Middelburg.

INZAGE EN WIJZIGINGEN PERSOONSGEGEVENS

Voor vragen over privacy, inzage en wijzigingen in of verwijdering van persoonsgegevens kan door het sturen van een e-mail naar: info@e-simmiddelburg.nl.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

De regels omtrent de bescherming van persoonsgegevens zijn aan verandering onderhevig. Europees zijn hier richtlijnen voor welke E-SIM Middelburg naar best geweten en kunnen naleeft. E-SIM Middelburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Controleer daarom regelmatig deze verklaring.

E-SIM Middelburg wijst je erop dat het voor iedere Nederlander mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven-privacyrechten

Contact opnemen

Heb je vragen of kom je er toch niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag verder.

info@e-simmiddelburg.nl
+31 (0)118 22 77 22

PRIVACY